010-2360981 info@devitalemens.nl

Interim projecten

Zoekt u een tijdelijke projectleider voor de aanpak van verzuim, een preventiepsycholoog of een externe vertrouwenspersoon? 

U heeft uw signalen mbt verzuimcijfers, verzuim door psychosociale klachten en burnout cijfers van uw bedrijf helder in kaart gebracht via een medewerkers tevredenheidonderzoek en een rapportage of presentatie van de bedrijfsarts.  Vaak is er dan nog geen adequaat beleid met interventies voor het terugdringen van verzuim en het voorkomen daarvan. Hoe houdt u de mensen vitaal werkend? En welke steun biedt u als werkgever?

Ik ga met uw organisatie, het management team, leidinggevenden en medewerkers het gesprek aan en kom tot een breed gedragen beleid. Een aanpak met praktische tools, laagdrempelige interventies en kort frequent contact met diverse groepen werknemers en leidinggevenden die zorgdraagt voor verbetering van werkomstandigheden en andere indicatoren die bijgedragen hebben aan het verzuim, zoals communicatieproblemen,  verbetering van onderlinge verbinding en autonomie in functies, verbetering van de soft skills bij leidinggevenden. Dit doe ik door mijn bedrijfskundige en psychologische kennis en ervaring te combineren met een duidelijke aanpak. Hierbij betrek ik MT, HR, bedrijfsarts, vertrouwenspersoon en casemanagers. Om zo een compleet beeld te krijgen van de specifieke uitdagingen, die aangepakt moeten worden. Voor specifieke groepen werknemers, (Phd) studenten, zorgpersoneel waarbij pychosociale klachten door verschillende studie- of werkgerelateerde omstandigheden een groot risico vormen voor uitval, ontwikkel ik  een psychosociaal preventieprogramma op maat. 

Daarnaast werk ik als externe preventiepsycholoog en externe vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit. 

 

 

 

 

 

 

Klanten

Projecten uitgevoerd bij:

Ik ben aangesloten bij: