010-2360981 info@devitalemens.nl

Coaching medisch specialist in opleiding

Loop je je coschappen of ben je AIOS en heb je behoefte aan individuele coaching?

Voorbeelden van thema’s waarbij coaching jou kan helpen:

  • Zicht krijgen op je sterke kanten en ontwikkelkanten en de benodigde competenties voor jouw positie binnen het medische werkveld;
  • Keuzes maken en stappen zetten die jou helpen jezelf verder te ontwikkelen;
  • Assertiviteit en zelfvertrouwen vergroten tijdens de coschappen;
  • Professionele patiëntbejegening en effectieve gespreksvoering;
  • Omgaan met hiërarchie in een multidisciplinair team. Je eigen plek innemen binnen het team;
  • Grenzen bepalen en bewaken;
  • Omgaan met toenemende verantwoordelijkheden, perfectionisme, zelfkritiek;
  • Omgaan met negatieve feedback;
  • Preventie of herstel van chronische stressklachten of een burnout.

Practische informatie

De eerste stap is het plannen van een afspraak voor een intake. Wanneer je me mailt, neem ik binnen 48 uur contact met je op. We starten tijdens een intake gesprek met het verhelderen en verdiepen van je coachvraag om tot een duidelijke doelstelling te komen. Alle informatie die je deelt in de coaching vanaf het eerste contactmoment wordt overigens vertrouwelijk behandeld. Wanneer je tijdens of na de intake aangeeft dat je verder wilt met een coaching traject, dan ontvang je een coaching offerte op maat, waarin de gestelde doelen en het beoogde resultaat zijn opgenomen. Het aantal sessies hangt af van je coachvraag en je uitgangspositie. Tussen de sessies zit meestal 2 tot 3 weken. Meestal heb je deze tijd nodig om nieuwe ervaringen op te doen en te experimenteren met nieuw gedrag. Zodra er een schriftelijk akkoord is op de offerte, gaan we van start.

Je hebt zelf de regie in de coaching en kunt bijsturen naar gelang de actualiteit en aangeven waar jij behoefte aan hebt.

Tussentijds wordt de coaching mondeling met regelmaat geëvalueerd en tijdens de laatste sessie zal de coaching schriftelijk worden geëvalueerd en besproken. Na afloop van de coaching blik je terug op een periode van groei en ontwikkeling. Vaak zet je stappen in je werk die beter aansluiten op jouw intrinsieke behoeftes en natuurlijke kwaliteiten.

Heb je nog vragen of wil je weten of je met jouw persoonlijke coachvraag bij mij terecht kunt?

Ik ben aangesloten bij: