010-2360981 info@devitalemens.nl

Executive coaching

Werk je op strategisch niveau binnen je organisatie als directeur, managing director, bestuurder of DGA, dan wordt er van je verwacht dat je er staat en verantwoordelijkheid draagt. Samenwerken, verbinden en conflicten hanteren met diverse stakeholders vereisen moed, authenticiteit, een juiste ethiek en een goede balans tussen resultaat- en mensgerichtheid.

Voor wie?

 Voor directeuren, ondernemers, bestuurders en toezichthouders die op zoek zijn naar een onafhankelijke, betrouwbare, professionele sparringpartner.

 In een executive rol ben je zakelijk verantwoordelijk en het eerste aanspreekpunt voor jouw stakeholders, leidinggevenden en medewerkers. Er wordt veel van je gevraagd: je hebt de eindregie in de besluitvorming, je bent inspirator voor de mensen om je heen, je neemt het voortouw in complexe vraagstukken, je schat risico’s in en bepaald (mede) de koers van je organisatie. In tijden van crisis wordt er van je verwacht dat je er stáát, ‘no matter what’.  

 Door middel van executive coaching houd je jezelf scherp, kun je stilstaan bij je huidige situatie en deze belichten vanuit meerdere kanten. Er is aandacht voor de bedrijfsvoering, organisatie ontwikkeling, mens ontwikkeling, governance, jouw impact en leiderschapsstijl en ook voor persoonlijke zaken. Belemmeringen en impasses die je ervaart worden doorlicht en blinde vlekken worden zichtbaar, waardoor er meer ruimte en perspectief ontstaat in je handelingsrepetoire. Zo blijf je energiek en effectief in je leiderschapsrol of als toezichthouder.

 Executive coachvragen zijn bijvoorbeeld:

 – Je bent door de groei van je onderneming veel meer tijd kwijt aan ‘managen’ dan aan ondernemen en twijfelt of je je wel op de juiste prioriteiten richt;

 – Je bent doorgegroeid van een managers- naar een directierol en vindt het lastig om je alleen op de aansturing van je management team, de strategische zaken en grote lijnen te richten en hebt de neiging om alles te zien en te ‘micro-managen’. Jouw management team vindt dat je ze te weinig ruimte laat om zelfstandig beslissingen te nemen, je kunt ze toch vertrouwen? Hoe moeten zij hun rol pakken als ze geen mandaat van jou krijgen en mogen leren van hun fouten?

 – Je zit met een aantal persoonlijke vraagstukken en zoekt een onafhankelijke coach die deze vraagstukken samen met jou doorlicht op zoek naar inzicht, nieuw perspectief en vergroting van jouw handelingsrepertoire;

 – Je wilt veranderingen doorvoeren om beter aan te sluiten bij de huidige markt. Wat kun je doen om je teams te stimuleren deze veranderingen samen met jou door te voeren?

– Je wilt beter begrijpen welke belangen er zijn bij verschillende stakeholders zoals het bestuur, de raad van toezicht, gemeentes/ instanties, samenwerkende partners om hierop in te kunnen gaan en je professionele impact te vergroten.

Praktische informatie 

 De eerste stap is het plannen van een afspraak voor een intake. Wanneer je me mailt, neem ik binnen 48 uur contact met je op voor een telefonische kennismaking. Alle informatie die je deelt vanaf het eerste contactmoment wordt vertrouwelijk behandeld. Na de telefonische kennismaking, maken we een afspraak voor een intake.  

 In een executive traject spreken we na een uitvoerige intake van 1,5 tot 2 uur, waarin duidelijke doelen worden gesteld en afspraken worden gemaakt, maandelijks af. Voor een optimaal resultaat duurt een executive traject minimaal 6 sessies van 1,5 – 2 uur. Executive coaching heeft als doel jou te helpen bij je unieke invulling van je leiderschapsrol. Daarop ligt de focus. Als executive coach zal ik actief  naar je luisteren en geef ik heldere, directe feedback met respect én humor. Je krijgt inzicht in je eigen functioneren, juist daar waar het schuurt, je snel in conflictsituaties belandt en waar je ontwikkelpunten hebt. Ook krijg je door te delen over de situaties waar jij mee te maken hebt, een verdiept inzicht in het veld waarmee je werkt. Vanuit dit diepere inzicht in jezelf, de anderen en de situaties die je inbrengt, ga je jezelf doelen stellen. Jouw intenties en gedrag pas je hierop aan en koppel je terug in de volgende sessie. Tussentijds wordt de coaching mondeling met regelmaat geëvalueerd en tijdens de laatste sessie zal de coaching  schriftelijk worden geëvalueerd en besproken. 

 Heb je nog vragen of wil je weten of je met jouw executive coachvraag bij mij terecht kunt? Neem dan vrijblijvend contact met me op. 

Ik ben aangesloten bij: