010-2360981 info@devitalemens.nl

Over mij

Ik ben Annette Gieszen, een ervaren coach, Gestalt therapeut, psycholoog, procesbegeleider en interim projectmanager werkzaam in mijn praktijk De Vitale Mens te Rotterdam Hillegersberg.Als rode draad door mijn werkende leven loopt mijn interesse in wat mensen beweegt én in beweging brengt. Na mijn studie Bedrijfskunde aan de Radboud Universiteit ben ik gaan werken als coach en consultant in het bedrijfsleven. Daar ontdekte ik al snel dat blijvende verandering van gedrag bij mensen alleen van binnenuit kan komen. Intrinsieke motivatie, persoonlijke ontwikkeling en zingeving kwamen al snel als thema’s in mijn werk bovendrijven. Maar ook: werken met weerstanden, vastzittende gedragspatronen, omgaan met negatieve emoties, verwerken van trauma’s, ontdekken wat zich onder het ‘wateroppervlak’ van mensen en organisaties bevindt, dat heb ik gaandeweg geleerd. De 6 jarige post-graduale opleiding tot Gestalt therapeut en Gestalt coach en de opgedane ervaring in de psychotherapie praktijk van mijn opleider heeft hier voor een groot deel aan bijgedragen.

Als Hoofd Opleidingen in de GGZ heb ik me daarna gedurende 6 jaar ingezet voor verschillende Management Development en Specialist Development programma’s en was ik ook verantwoordelijk voor de bij- en nascholing, de interne  opleiding van MBO en HBO verpleegkundigen, HBO agogen, verpleegkundig specialist en GZ-PsycholooIn januari 2008 heb ik ‘De Vitale Mens’ opgericht vanuit mijn behoefte aan afwisseling in werkprojecten, het werken met diverse doelgroepen en weer zélf mensen te begeleiden. Naast mijn werk heb ik alsnog de universitaire studie Psychologie gevolgd met een Minor in de Klinische Psychologie. Nu, na 13 jaar ‘De Vitale Mens’  heb ik een goede balans gevonden in het werken als (executive) coach, therapeut en interim projectmanager in de zorg en het Sociale Domein.

Ik ben lid van de beroepsvereniging het NVPA, het verbond voor gespecialiseerde psychologen, psychotherapeuten en agogen en houd me vanzelfsprekend aan de gedragscode en mijn beroepsgeheim.

Daarnaast ben ik als Associate coach aangesloten bij OnzeCoach. Een platvorm voor organisaties als Ahold en Menzis, waarbij medewerkers hun eigen coach kunnen kiezen. Zie www.onzecoach.nl.

Ik woon samen met mijn man, zoon en dochter in Rotterdam.

 

Ik ben aangesloten bij: