010-2360981 info@devitalemens.nl

Privacyverklaring

 

Privacy

De Vitale Mens hecht grote waarde aan jouw privacy. In deze privacy verklaring kun je lezen hoe De Vitale Mens jouw recht op privacy beschermt en respecteert en hoe De Vitale Mens omgaat met het verzamelen  en verwerken van persoonsgegevens.

Toepasselijkheid van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die worden verwerkt met betrekking tot zakelijke en particuliere cliënten, overige relaties van De Vitale Mens en de bezoekers van de website www.devitalemens.nl.

Welke persoonsgegevens verzamelt De Vitale Mens?

De Vitale Mens kan de volgende persoonsgegevens van jou verzamelen:

Voor zakelijke cliënten:

 • Je naam, adres, woonplaats
 • Je email adres
 • Je telefoonnummer(s)
 • Betalingsgegevens
 • Organisatienaam en functie
 • Door de cliënt zelf aangeleverde informatie (intake)

Naast bovengenoemde gegevens geldt voor particuliere therapie cliënten:

 • De naam van je zorgverzekering
 • Polis-/ of relatienummer zorgverzekering
 • Geboortedatum
 • Contactgegevens huisarts
 • Naam eventuele partner en eventuele kinderen
 • Door de cliënt zelf aangeleverde informatie (intake en anamnese)

Wat doet De Vitale Mens met jouw persoonsgegevens?

Voor therapie cliënten geldt dat De Vitale Mens een behandeldossier aanlegt. Dit is een wettelijke plicht en opgelegd door de WGBO. Uw dossier is alleen toegankelijk voor de behandelaar van De Vitale Mens. De behandelaar heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit jouw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om je huisarts te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met je expliciete schriftelijke toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming door een collega, tijdens langdurige afwezigheid van de eigen behandelaar (bijv. door ziekte of onvoorziene omstandigheden).
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie).
 • Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat er een factuur kan worden opgesteld.

Deze gegevens in het behandeldossier blijven, zoals de wet vereist, 15 jaar bewaard. Je gegevens worden niet langer dan nodig bewaard.

De Vitale Mens verwerkt daarnaast alleen persoonsgegevens voor zover daar in de wet (AVG) een grondslag voor is gegeven:

 • De verwerking van jouw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met jou;
 • De verwerking is noodzakelijk omdat De Vitale Mens aan een wettelijke verplichting moet voldoen.

Beveiliging

De Vitale Mens heeft beveiligingsmaatregelen genomen om misbruik en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. De Vitale Mens maakt gebruik van geavanceerde firewalls en het netwerkverkeer wordt continu in de gaten gehouden. De verbinding naar de server is beveiligd met een SSL-verbinding. Computers zijn beveiligd met een versleuteld wachtwoord. Dossierkasten zijn afgesloten met beveiligingssloten.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kunt declareren.

 • naam, adres en woonplaats;
 • geboortedatum;
 • Naam zorgverzekering en polisnummer nummer zorgverzekering;
 • De datum van de behandeling;
 • Een korte omschrijving van de behandeling zoals voorgeschreven door de zorgverzekeraar en indien van toepassing de bijbehorende prestatiecode.
 • De kosten van het consult.

Google analytics

De website van de Vitale Mens gebruikt Google analytics. Google analytics maakt gebruik van analytische cookies om te analyseren hoe je van de website gebruik maakt. Dit gebeurt op een wijze die zo min mogelijk gevolgen heeft voor de privacy van de bezoekers van de website. Met deze gegevens kan De Vitale Mens jou niet identificeren. 

Toegang tot je persoonlijke gegevens

Je hebt het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden. Je kunt De Vitale Mens een verzoek sturen om op te vragen welke persoonsgegevens er van jou verwerkt worden. De Vitale Mens zal binnen vier weken reageren op je verzoek. Nadat je antwoord hebt gehad, kun je aangeven wat je wilt doen met deze gegevens: correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens als dat nodig mocht zijn.

Wijzigingen in deze pivacyverklaring

De Vitale Mens kan haar privacyverklaring wijzigen. Eventuele aanpassingen zullen op de website bekend worden gemaakt. We raden je aan om regelmatig onze privacyverklaring te raadplegen, zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

 

Ik ben aangesloten bij: