010-2360981 info@devitalemens.nl

Procesbegeleiding

In elke organisatie komen mensen elkaar letterlijk en figuurlijk tegen. Waar wordt samengewerkt, ontstaan ook wrijvingen en conflicten. Wanneer deze situaties niet aangepakt worden, zie je verstoorde verhoudingen ontstaan: er ontstaat meer ‘gedoe’ en de psychologische onveiligheid neemt toe.

Daarom is het van belang wrijvingen en conflicten tijdig aan te pakken.

Als externe procesbegeleider kijk ik met een frisse, onpartijdige blik naar de ontstane situatie en ga ik na welke stappen er gezet moeten worden om de situatie te de-escaleren en de verhoudingen te normaliseren.

Juist bij MKB bedrijven en familiebedrijven, waar conflicten direct veel impact hebben op het werk en het privéleven, is snel ingrijpen nodig. 

De aanpak die ik kies is afhankelijk van de ontstane situatie. Vertrekpunt is altijd een gezamenlijke intake en een terugkoppeling van de aanpak.  

 

Ik ben aangesloten bij: